loader image
Özel Evrim Okulları
İstanbul Arkeoloji Müze Gezisi

6. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde 09 Ocak 2014 Perşembe günü “Uygarlıklardan Bize Mesaj Var” konulu gezi, gözlem ve inceleme etkinliği gerçekleştirdiler. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, sırasıyla “İstanbul Arkeoloji Müzesi”, “Çinili Köşk Müzesi” ve “Eski Şark Eserleri Müzesi”ni gezdiler. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesi yerleşimlerden günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörleri somutlaştırma imkânı bulan öğrencilerimiz, yapılan etkinlikle adı geçen tarihî nesnelerin müze içinde nerelerde sergilendiğini, eserin hangi uygarlığa ait olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını araştırarak notlar aldılar.
En çok dikkat çeken eser İskender Lahdi olurken, derste öğrendikleri Kadeş Antlaşması’nı inceleme fırsatı da yakalamış oldular. Gezinin son bölümünde müze bahçesinde drama yaparak öğrendiklerini yorumlayan öğrencilerimiz, müzelerde sergilenen eserlerin tarihsel ve kültürel birer değer olduğu konusunda farkındalık kazanarak keyifli bir kültür gezisi yapmanın mutluluğu içinde okula döndüler.

Geleceğe 500 Fidan Dikiyoruz Previous Post
2-B Sınıf Öğrencilerinin Sınıfiçi Çalışmaları Next Post