loader image
Özel Evrim Okulları
Ana Sınıfı

Okul öncesi eğitim çocukların gelecekleri için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini artırmak, gelişim sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamaktır.

Evrim Okulları Anaokulu bölümü olarak hedefimiz; erken çocukluk döneminde uygulanan farklı kuramları bütünleştirip merak eden, sorgulayan, sınıf atmosferinde araştıran ve duyarlı bireyler yetiştirmektir. Programımız oyun ve sorgulama temellidir. Aynı zamanda farklılıkları anlama, değişen yaşam koşullarına uyum sağlama, çevre koruma bilinci ve küresel farkındalık yaratma gibi dünya vatandaşlığı eğitiminin içinde yer alan konular okul öncesi dönemde öğrencilerimize kazandıracağımız beceriler arasında yer almaktadır.

Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Evrim Okulları Anaokulu bölümü olarak çok dilli eğitim sistemimiz ile çocukların öğrenme zamanı Türkçe, İtalyanca ve İngilizce öğretmenleri tarafından planlı bir şekilde paylaşılmaktadır. Anaokulumuzda, tüm yaş gruplarında branş dersleri, disiplinler arası işbirliği çerçevesinde yürütülmekte ve öğrencilerimizin bütünsel gelişimi takip edilmektedir.

İtalyan bilim insanı ve eğitimci Maria Montessori’nin “Bir eğitimin başarı kriteri, çocuğun ne kadar mutlu olduğudur” sözünden yola çıkarak, eğitim sistemimizde çocukların yaparak-yaşayarak bilgi ve becerileri oyun yolu ile içselleştirerek daha mutlu bireyler yetiştirmek en önemli amaçlarımızdandır.

İngilizce

Anaokulu ders programında İngilizce dersleri haftada beş saat yapılmaktadır. Anaokulu İngilizce programının amaçları; İngilizce’nin temel kavramlarını tanıtmak, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini oluşturmak, farklı tekniklerle öğrencilerin dil edinim sürecine uygun bir temel hazırlamak, sınıf içi etkinliklerde İngilizce kullanmak ve öğrencilerin sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermelerini sağlamaktır. Anaokulu İngilizce derslerimizde çocuklarımıza dili severek öğretmeyi amaçlayan Cambridge yayınlarının kitapları kullanılmaktadır. Eğlenceli ve öğrenmeyi motive edici hikâyeler, oyunlar ve şarkılar içeren Little Steps serisi, öğrenci odaklı modern eğitim metodolojisi ve dinamik öğrenim teknikleri ile kurgulanmıştır. Çocuklara yönelik kurgulanmasıyla birlikte, disiplinler arası yaklaşım ile hikâyeler üzerinden öğrenim ve çocukların çevre bilincini de geliştirmek amaçlanır. Çeşitli aktivitelerle çocuklar hem eğlenir hem de öğrenmeye teşvik edilir. Böylece birçok hikâye ve şarkılarla çocuklar İngilizce öğrenirken aynı zamanda da keyif alırlar.

Satranç

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bireylerin analitik ve stratejik düşünmesini sağlayarak yapılabilecek olası hamleler üzerinden en iyi hamleye ulaşmaya çalışarak görsel-uzamsal zekanın ilerlemesini olumlu anlamda etkilemektedir. Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini akılda canlandırarak ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkanı bulur. Dolayısıyla bireyler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler.

Ana sınıfı 4 yaş grubu ile başlayan satranç dersi ana sınıflarında ve 1.2.3.4. sınıflarında uygulamalı branş kategorisinde eğitimde yer almaktadır. 4 yaş grubunda zihinde birebir canlı olarak filin çapraz koşabileceğini ya da yine bir atın L şeklinde gidebileceğini akılda canlandırmaya çalışırken gerçek hayattan satranç tahtasına evrimle adım atarak ilerleyen yıllar ile birlikte at ve fil için oyun ortası ya da oyun sonunda taş değişimlerinde hangisini tercih edeceğini birey olarak kendisi karar verebilir. Aynı zamanda 5.,6. ve 7. sınıflarda seçmeli ders olarak yapılmaktadır. Satranç oynayan ve satranca ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için seçmeli etkinlik olarak tercih edilebilir. Satranç öğretmenimizin ilkokul öğrencilerimiz arasından seçtiği katılımcı bireylerle Okul Satranç Takımı oluşturulmaktadır. İlgili takım yıl içerisinde düzenlenen okullar arası turnuvalara katılım sağlamaktadır.