loader image
Özel Evrim Okulları
Rehberlik Servisi

Özel Evrim Okulları Rehberlik Servisi olarak temel amacımız öğrencilerimizin kendini tanıyan ve ifade edebilen, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirleyebilen, çevresiyle uyumlu, problem çözme becerisi gelişmiş, insan sevgisi ile dolu, gelişim seviyesine uygun duygusal ve sosyal olgunluk kazanmış, kişilik sahibi, mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Rehberlik Servisi gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

Okulumuzda okul rehberlik programının yürütülmesi, bireysel ve grup rehberliği, mesleki rehberlik ve üst öğrenim danışmanlığı çalışmaları yapılmaktadır.

Görüşmelerimiz aksaklık olmaması için randevu ile yapılmalıdır.