loader image
Özel Evrim Okulları
Eğitim Müfredatı

Bu kısa belge aracılığıyla, ilgili bütün bireyler, yani öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle, okulumuzun eğitim planını, başka deyişle projelendirmek, hayata geçirmek ve değerlendirmek niyetinde olduğumuz eğitim deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle esinlendiğimiz eğitim felsefesini tanımlamanın önemli olacağını düşünüyoruz. Eğitim felsefemiz; her türlü eğitim projesinin merkezine öğrenciyi yerleştirmeyi amaçlamakta, onun bilinçli bir birey olarak yetişmesi, yeteneklerini bağımsız bir vatandaş olmak için geliştirmesi, eleştirel bir bakış açısı kazanması ve sorumluluklarını bilmesi gereken, ama aynı zamanda diğer kültürler ve değer sistemleriyle yapıcı şekilde kaynaşmayı başarabilen bir birey olmasını hedeflemektedir.

Bunu gerçekleştirebilmek için pedagojik tartışma sürecinde son yıllarda düşünme ve algılama şekli radikal bir değişimden geçirilmiş, bütün eğitim projelerinin merkezine yetenekler konusu yerleştirilmiştir. Yetenek teması üzerine inşa edilen bir eğitim, sadece tanıma ve öğrenme kaynaklarına (yani öğrencinin bildiklerine) değil, araştırma ve strateji kaynaklarına da (yani bir sorunu belirleme, ona odaklanma ve verilecek yanıtı tasarlama kapasitesine de) gereken önemi atfedecektir. Bunun anlamı; yetenek teması üzerine kurulan bir eğitim sürecinin hedefinin, sadece “bir öğrencinin bildiklerini tasarlamak, tamamlamak ve değerlendirmek” değil, aynı zamanda o öğrencinin “bildikleriyle ne yapabileceğini bilmesi” demektir. Bu nedenle, temelinde yeteneklerin ve uzmanlık alanlarının yattığı bir eğitim, belli bir bilgi birikimine dayanan “bilme” eyleminin statik vizyonundan, nasıl hareket edeceğini bilmenin dinamik vizyonuna geçiş anlamı taşımaktadır.

Bununla birlikte, eğitim ilkelerimiz; ulusal eğitim sisteminin çizdiği yolda yürümek ve dolayısıyla öğretim kurumlarına Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yerleştirilen laik ve demokratik ilkelere sadık kalmak şeklinde belirlenmiştir.

Eğitimin merkezine öğrenciyi yerleştirmeyi bilen, yetenekler ve uzmanlık alanları temasına dayanan bir projeyi uygulayan ve bunları yaparken Atatürk’ün koyduğu laik ve demokratik ilkelere sadık kalan bir eğitim planı:

● Duruma-soruna göre çalışmalıdır. Eğitim çalışması farklı bilgileri bütünleştirmeli, karşılaştırma amaçlı gerçek durumlar sunmak suretiyle bunlara anlam kazandırmalıdır.

● Esnek bir eğitim planı uygulamalıdır. Eğitim çalışması; esnek, tasarıma ve özeleştiriye açık, sürdürdüğü çalışmayı gerçek durumlara ve erişmek istediği eğitim hedeflerine göre belli bir çerçeveye yerleştirmeyi ve uyarlamayı bilen bir programa dayalı olmalıdır.

● Kendi projelerini öğrencilerle paylaşmalıdır. Eğitim sürecinin baş aktörü olan öğrenciyi dikkate almak, sunulacak eğitimi onunla tartışmayı ve paylaşmayı gerekli kılar.

● Öğrenmeye yönelik bir değerlendirme uygulamalıdır. Değerlendirme anı, bilinçli öğrenmeyi teşvik eden ve sağlam temellere oturtan bir enstrüman olarak kabul edilmeli, bu nedenle okulun eğitimsel ve pedagojik tercihleriyle örtüşmelidir.

Bir okulun eğitim planı elbette teorik projelerle sınırlı olamayacak, kendi felsefesini somut pedagojik eylemlere dönüştürme gereği duyacaktır. Bu nedenle, sizleri yakın gelecekte hayata geçireceğimiz çalışma sistemlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

● Anaokulu. Anaokulumuz için, dünya çapında tanınan bir pedagoji ve okul öncesi eğitim kurumu olan “Centro Reggio Children” ve Bologna Üniversitesi Eğitim Bilimleri Departmanı ile işbirliği içinde bulunmaktayız. Önümüzdeki öğrenim yılından itibaren, yabancı dil eğitimi saatlerini arttırma kararımız çerçevesinde, yabancı dil dersleri haftada 16 saat olacaktır. Çocukluk döneminde ikinci bir dili öğrenme kapasitesinin çok yüksek olduğunu dikkate alarak, öncelikli hedefimiz çocukları iki dil bilen bireyler haline getirmektir.

● Farklı disiplinlerde eğitim. Yetenek ve uzmanlık alanı geliştirmeye dayalı bir eğitim hedefiyle, birlikte kararlaştırılan projeler halinde farklı konuları işleyen disiplinler arası eğitim uygulamalarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

● Eğitmen kadrosuyla ilgili değerlendirme, oto-değerlendirme çalışmaları. Önümüzdeki yıldan başlayarak eğitmenlerin sınıflarda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bir değerlendirme ve oto-değerlendirme sürecini hayata geçirmek niyetindeyiz. Aynı zaman zarfında eğitmenlerimizin aldıkları eğitimlerde iyileştirmeler yapmak, bu amaçla güncelleme kursları düzenlemek ve gerekirse yetenek geliştirmeye dayalı eğitim sisteminin öneminin bilincinde olan yeni personel edinme yoluna gitmek hedeflerimiz arasındadır.

● Dil sertifikasyonlarında tamamlayıcı çalışmalar. Okulumuz yıllardan beri yabancılara İtalyanca dil eğitimi verme konusunda uzmanlaşmış en prestijli üniversitelerden biri olan Siena Yabancılar Üniversitesi ile işbirliği içindedir ve İtalyanca dilinin resmi sertifikasyonu olan CILS’in Türkiye’deki temsilcisidir.

Okulumuz yıllardan beri Cambridge University ESOL Young Learners English sınavları yetkili merkezi British Side ile işbirliği yapmakta ve farklı düzeylerde sınavları öğrencilere uygulamaktadır.

Cambridge University ESOL Sınavları dünyanın en değerli İngilizce yeterlilik sınavları yelpazesini sunmaktadır. Cambridge English Avrupa’nın en büyük eğitim değerlendirme kuruluşu olan Cambridge Assessment’ın bir parçasıdır. Bütün Cambridge English sınavları ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) tarafından tanımlanan seviyelere göre düzenlenmiştir.

Cambridge University ESOL Young Learners English sınavları ise 7-12 yaş arası öğrencileri değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. İngilizcenin ilerlemesini sağlayan sınav, öğrenmeyi teşvik etmek için en son öğretim yöntemlerini kullanan, dikkatle seçilmiş bir dizi aktivite ile dil öğrenimi güçlendirir.

● Organizasyon yapısı. Farklı disiplinlerde eğitim, esnek bir eğitim programı ve eğitmen kadrolarının değerlendirme ve oto-değerlendirme süreci uygun bir organizasyon yapısını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıldan başlayarak okulumuzda sınıf konseyleri, departman toplantıları, öğretmen kurulları, eğitim ve değerlendirme komitesi, öğrenci komitesi, veli komitesi ve kurum konseyi gibi oluşumlar hayata geçirilecektir.

● Eğitim teknolojileri. Önümüzdeki yıllarda eğitim teknolojileri donanımımızı güncellemek ve bu amaçla okulumuzu enteraktif beyaz tahtalar (akıllı tahtalar) ve “e-learning” sistemleri ile donatmak hedeflerimiz arasındadır.

● Eğitim alanları. Önümüzdeki yıllarda okulumuzdaki eğitim alanları restore edilecek ve büyütülecek, en iyi güvenlik ve konfor standartlarına uyarlanacaktır.