loader image
Özel Evrim Okulları
“Farklı Perspektiflerden Tarih Konularının Algılanması” Konulu Öğrenci Semineri

Bilimin yol göstericiliğinde gerçek bilgiyle öğrencilerini donatmaya çalışan ve eğitim alanında profesyonel bir yaklaşım sergilemeye gayret eden Özel Evrim Ortaokulu, Özel Neslin Değişen Sesi Ortaokulu ve FMV Özel Işık Ortaokulu öğrencileri “Farklı Perspektiflerden Tarih Konularının Algılanması” konulu uzun soluklu projelerinin sunumunu 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Özel Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nde gerçekleştirdiler.
Proje, çalışmanın her aşamasında öğrenci emeği olması ve sunumu da öğrencilerin yapması gerektiğini düşündürdü. “Farklı Perspektiflerden Tarih Konularının Algılanması” konulu öğrenci seminerinin sunumunda yetişkine yer yoktu. Çünkü öğrencilerimiz birer küçük sosyal bilimci gibi inceledikleri konuları yaşıtlarına sundular. Öğrenciler anlattı; öğrenci, veli ve öğretmenler öğrendi. Böylece uygun şartlar sağlandığında öğrencilerin birçok başarıyı gerçekleştirebilecekleri de sözde kalmayıp yaşanarak ispatlanmış oldu. Sunumda 2. Dünya Savaşı fotoğraf sergisinin yanı sıra savaşın göçe de sebep olduğu vurgusu ile döneme ait ütü, Rus madalyası, para, 1939-1945 yıllarına ait Almanya’da yayınlanmış olan dergiler de sergilendi.
Farklı Perspektiflerden Tarih “Konularının Algılanması” projesi üç okuldan toplamda 30 öğrenci ile gerçekleştirildi. Özel Evrim Okulları adına Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meryem Aydın’ın rehberliğinde 7. sınıf öğrencilerimiz projeyi hayata geçirdiler. 2014 Haziran ayından bu yana uygulanan projemizle hedeflenen, öğrencilerin bilimsellik ve tarafsızlıktan uzaklaşmadan tarih konularına farklı bakış açısı geliştirebilmeleriydi.
Projenin uygulama aşamasını iki ana döneme ayırabiliriz. İlk aşamada eleştirel düşünme becerisinin kazanılması için sınıf içinde öğrencilerle birçok farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler ile öğrencilerimiz, tek bir doğrunun olmadığı ve daha birçok kavramın kişiden kişiye değişebileceği sonucuna vardılar. Etkinlikler sonrası farklı ülkelerin Sosyal Bilgiler/Tarih ders kitaplarının nasıl eleştirileceğine dair öğrenciler tarafından objektiflik, evrensellik, bilimsellik ana başlıkları ile kriterler oluşturuldu.
İkinci bölümde ise heyecanla beklenen farklı ülkelerin ders kitapları öğrencilerimizin analizine tabi tutuldu. İncelenmesine karar verilen ortak konu olarak 2. Dünya Savaşı seçildi. İngiltere ve Almanya’nın ders kitaplarını Nişantaşı Işık Ortaokulu, İtalya ve Rusya’nın ders kitaplarını Özel Evrim Ortaokulu, Japonya ve Fransa’nın ders kitaplarını Özel Neslin Değişen Sesi Ortaokulu öğrencileri incelediler. Bu aşamada öğrencilere uzman olarak destek vermek için Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yanı sıra ders kitabı incelenen İtalya, Almanya, Rusya, Japonya ve Fransa’da doğup büyümüş ve eğitim almış beş yetişkin de projeye katıldı. Bu aşamadan sonra öğrenme iki yönlü hale geldi. Öğrenciler hem çeviri hem de analiz sürecinde inceledikleri ülkenin kültürünü, tarihini, sosyal yapısını da öğrenmiş oldular. Bütün bu süreç devam ederken bir taraftan da daha önce bu ve benzeri projede yer almamış 23 ortaokul öğrencisi ve 30 farklı ülkede eğitim almış yetişkinle görüşmeler yapılarak kayıt altına alındı. Her bir görüşmeciye aynı sorular yöneltildiyse de görüşmeciler aldıkları eğitim ve yaşadıkları ülkelere göre birbirinden farklı yorumlarda bulundular. Projede yer alan öğrencilerimizden biri “Ders kitabını ilk elime aldığımda ne kadar eğlenceli bir kitap diye düşünmüştüm. Çünkü birçok görsel vardı. Kitabı analiz ederken anlatımının, bildiğimiz ders kitaplarından çok farklı olduğunu gördüm. Örneğin kitap, kendi ülkesinin o dönemki yöneticisini eleştirebiliyordu. Böylece o kitapla eğitim alan yaşıtlarımız, fikirleri ve kişileri hatta ülkesinde olup biteni eleştirebilirdi. Ama başka bir ülkenin ders kitabını incelediğimizde bu durumun tam tersinin olabileceğini gördük. Bizler aslında bu proje ile tartışarak ve sorgulayarak öğrenmeyi deneyimlemiş olduk.” şeklindeki ifadesiyle projenin kazanımlarını ortaya koymaktadır. Bu projeye desteklerini esirgemeyen okul yöneticilerimize, projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerimize sonsuz teşekkürler.

8. Sınıf Öğrencilerimiz Laboratuvarda Küçüklerle Birlikte Çalıştı Previous Post
Fiziksel Etkinlik İlçe Birinciliği Next Post